پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

کمینه دما

۱۱ °

بیشینه دما

۲۲ °

سرعت باد

۶.۴۴ کیلومتر در ساعت

تهران

صاف
رطوبت: ۴۸%
طلوع آفتاب: ۶:۱۴ صبح
غروب آفتاب: ۵:۲۴ عصر
26 مهر 1397
۱۵°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۸:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
1 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۳°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۶:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۸:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۰۹:۳۰ ۱۹°
ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۲°
ابری
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
2 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
3 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
4 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
5 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
3 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
3 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
3 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
5 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
ابری
3 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم