پیش بینی وضعیت آب و هوای فومن

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۱ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

فومن

صاف
رطوبت: ۸۶%
طلوع آفتاب: ۶:۲۲ صبح
غروب آفتاب: ۵:۲۹ عصر
26 مهر 1397
۱۶°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
1 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۸:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
1 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۸:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
1 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
1 m/s
۰۳:۳۰ ۱۵°
0 m/s
۰۹:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۳°
ابری
1 m/s
۲۱:۳۰ ۱۸°
ابری
0 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۷°
ابری
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
ابری
0 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۹°
ابری
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
ابری
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
ابری
1 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
ابری
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
1 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۱°
ابری
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
6 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
5 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۳°
ابری
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
6 m/s
۱۵:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
4 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم