پیش بینی وضعیت آب و هوای فسا

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۲ °

سرعت باد

۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت

فسا

تا حدودی ابری در شب
رطوبت: ۵۲%
طلوع آفتاب: ۵:۵۹ صبح
غروب آفتاب: ۵:۲۲ عصر
26 مهر 1397
۱۸°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
2 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۴°
نیم ابری و بارانی
2 m/s
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
2 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۱۸:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
1 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم