پیش بینی وضعیت آب و هوای بندر قشم

کمینه دما

۲۸ °

بیشینه دما

۳۲ °

سرعت باد

۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت

بندر قشم

صاف
رطوبت: ۶۷%
طلوع آفتاب: ۵:۴۶ صبح
غروب آفتاب: ۵:۱۳ عصر
26 مهر 1397
۲۹°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
6 m/s
۰۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
6 m/s
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
4 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
6 m/s
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
6 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
6 m/s
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
4 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۰°
نیمه ابری
5 m/s
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
3 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
4 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم