پیش بینی وضعیت آب و هوای ماهشهر

کمینه دما

۲۳ °

بیشینه دما

۳۵ °

سرعت باد

۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت

ماهشهر

صاف
رطوبت: ۴۵%
طلوع آفتاب: ۶:۱۸ صبح
غروب آفتاب: ۵:۳۸ عصر
26 مهر 1397
۳۰°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
4 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
1 m/s
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۲:۳۰ ۳۳°
نیمه ابری
3 m/s
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
4 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
3 m/s
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۲:۳۰ ۳۴°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
4 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
2 m/s
۰۳:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
3 m/s
۱۵:۳۰ ۳۱°
ابری
1 m/s
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
7 m/s
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
2 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
4 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
4 m/s
۲۱:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
3 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۳۰°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
5 m/s
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم