پیش بینی وضعیت آب و هوای بابلسر

کمینه دما

۱۵ °

بیشینه دما

۲۰ °

سرعت باد

۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت

بابلسر

صاف
رطوبت: ۷۴%
طلوع آفتاب: ۶:۱۰ صبح
غروب آفتاب: ۵:۱۹ عصر
26 مهر 1397
۱۷°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
3 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
3 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
4 m/s
۱۸:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
4 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
5 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
3 m/s
۱۵:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۸°
ابری
3 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
2 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۴°
ابری
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
3 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
3 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
3 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
3 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
4 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم