پیش بینی وضعیت آب و هوای گرگان

کمینه دما

۱۳ °

بیشینه دما

۲۱ °

سرعت باد

۶.۴۴ کیلومتر در ساعت

گرگان

صاف
رطوبت: ۶۱%
طلوع آفتاب: ۶:۳ صبح
غروب آفتاب: ۵:۱۱ عصر
26 مهر 1397
۱۴°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
1 m/s
جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
0 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s
۱۸:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
1 m/s
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
2 m/s
۱۸:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
2 m/s
۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
1 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
0 m/s
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
1 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
1 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
1 m/s
۲۱:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
1 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
1 m/s
۰۹:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
3 m/s
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
1 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم