پیش بینی وضعیت آب و هوا

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۴ °

سرعت باد

۱۲.۸۷ کیلومتر در ساعت

تهران

تا حدودی ابری در شب
رطوبت: ۴۱%
طلوع آفتاب: ۶:۱۶ صبح
غروب آفتاب: ۵:۲۱ عصر
29 مهر 1397
۲۰°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۹:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
2 m/s
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۰۶:۳۰ ۱۳°
نیمه ابری
4 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
2 m/s
۱۸:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
1 m/s
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
4 m/s
۰۶:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
4 m/s
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
5 m/s
۱۸:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
2 m/s
چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
5 m/s
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
2 m/s
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
2 m/s
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
6 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
2 m/s
جمعه, ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۲۲°
باران آرام
3 m/s
۱۵:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
4 m/s
۲۱:۳۰ ۱۹°
بارانی
3 m/s
شنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۹:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
1 m/s
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
1 m/s
یکشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
3 m/s
۰۹:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۵:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۲°
نیمه ابری
2 m/s
دوشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
0 m/s
۰۹:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
2 m/s
۱۵:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۱:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
2 m/s

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم