وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

کمینه دما

27 °

بیشینه دما

41 °

سرعت باد

11.27 کیلومتر در ساعت

تهران

آفتابی
رطوبت: ۱۵%
طلوع آفتاب: ۶:۱ صبح
غروب آفتاب: ۸:۲۰ عصر
25 تیر 1397
۳۲°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
5 m/s
سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
1 m/s
۱۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
4 m/s
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
5 m/s
چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۲°
نیمه ابری
3 m/s
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
4 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
3 m/s
پنج شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
3 m/s
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
3 m/s
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
3 m/s
شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
4 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
3 m/s
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
3 m/s
دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
4 m/s
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
0 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۳۵°
نیمه ابری
3 m/s
سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۷°
نیمه ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
6 m/s
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
3 m/s
statcounter