وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

کمینه دما

10 °

بیشینه دما

25 °

سرعت باد

17.70 کیلومتر در ساعت

تهران

صاف
رطوبت: ۳۴%
طلوع آفتاب: ۷:۵ صبح
غروب آفتاب: ۷:۱۸ عصر
29 اسفند 1396
۱۱°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ۲۳:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
4 m/s
چهارشنبه, ۰۱ فروردين ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۰۶:۳۰ ۱۰°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۱۲:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
4 m/s
۱۸:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۲۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
4 m/s
پنج شنبه, ۰۲ فروردين ۱۳۹۷ ۰۶:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
5 m/s
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
3 m/s
۱۸:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
5 m/s
۰۴:۳۰ ۱۱°
آسمان بدون ابر
3 m/s
۱۰:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
2 m/s
۲۲:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
5 m/s
شنبه, ۰۴ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
5 m/s
۱۰:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
3 m/s
۱۶:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
1 m/s
۲۲:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
1 m/s
یکشنبه, ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
1 m/s
۱۰:۳۰ ۲۶°
ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۲۸°
ابری
3 m/s
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
5 m/s
دوشنبه, ۰۶ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
4 m/s
۱۰:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
2 m/s
۲۲:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
3 m/s
سه شنبه, ۰۷ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
5 m/s
۱۰:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
1 m/s
۱۶:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
2 m/s
۲۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
3 m/s
چهارشنبه, ۰۸ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
3 m/s
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
5 m/s
۲۲:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
5 m/s

تازه های دلگرم

Scroll to Top