منبر

 پس از خاتمه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد لطفعلی خان فیروز آباد، آیت الله شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی ضمن عدم توجه به ممنوعیت از منبر، سخنانی را به طور نشسته ایراد کرد.(1356ش)

پس از خاتمه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد لطفعلی خان فیروز آباد، آیت الله شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی ضمن عدم توجه به ممنوعیت از منبر، سخنانی را به طور نشسته ایراد کرد.(1356ش)

هجری شمسی | ۵ سال پیش
در ساعت 18/30، عده ای به منظور استماع سخنرانی شیخ علی بهاء الدینی در مسجد جامع گنبد اجتماع کردند و پس از اطلاع نسبت به ممنوع المنبرشدن ایشان از سوی شهربانی، تظاهراتی برپا کردند و حدود 54 نفر توسط مأموران دستگیرشدند.(1356ش)

در ساعت 18/30، عده ای به منظور استماع سخنرانی شیخ علی بهاء الدینی در مسجد جامع گنبد اجتماع کردند و پس از اطلاع نسبت به ممنوع المنبرشدن ایشان از سوی شهربانی، تظاهراتی برپا کردند و حدود 54 نفر توسط مأموران دستگیرشدند.(1356ش)

هجری شمسی | ۵ سال پیش
ساواک زاهدان با ارسال نامه ای، از عوامل خود خواست تا از سخنرانی آقای سید جواد هشترودی که ممنوع المنبر شده است، جلوگیری نمایند.(1356ش)

ساواک زاهدان با ارسال نامه ای، از عوامل خود خواست تا از سخنرانی آقای سید جواد هشترودی که ممنوع المنبر شده است، جلوگیری نمایند.(1356ش)

هجری شمسی | ۵ سال پیش
در پی سخنرانی های افشاگرانه حجت الاسلام فاکر دراستان خوزستان، ساواک آبادان در نامه ای به اداره کل سوم از آنان خواست تا نسبت به ممنوع المنبرکردن ایشان اقدام نمایند. (1356ش)

در پی سخنرانی های افشاگرانه حجت الاسلام فاکر دراستان خوزستان، ساواک آبادان در نامه ای به اداره کل سوم از آنان خواست تا نسبت به ممنوع المنبرکردن ایشان اقدام نمایند. (1356ش)

هجری شمسی | ۵ سال پیش

تازه های دلگرم

Scroll to Top