آخرین مطالب از: لیر ترکیه

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار 38درصد افت کرد

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار 38درصد افت کرد

۲ ماه پیش
ارزش لیر ترکیه هم سقوط کرد

ارزش لیر ترکیه هم سقوط کرد

۲ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم