شلمچه

تصاویر ورود پیکر ۴۸شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه

تصاویر ورود پیکر ۴۸شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه

۱۱ ماه پیش
تصاویر ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس از مرز شلمچه

تصاویر ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس از مرز شلمچه

۱۱ ماه پیش
سقوط شلمچه در منطقه شرق بصره توسط رژيم بعثي عراق(1367 ش)

سقوط شلمچه در منطقه شرق بصره توسط رژيم بعثي عراق(1367 ش)

۵ سال پیش
آزادي منطقه شلمچه توسط رزمندگان اسلام (1361 ش)

آزادي منطقه شلمچه توسط رزمندگان اسلام (1361 ش)

۵ سال پیش
آغاز عمليات بزرگ كربلاي 5 در شلمچه و شرق بصره (1365 ش)

آغاز عمليات بزرگ كربلاي 5 در شلمچه و شرق بصره (1365 ش)

۵ سال پیش
عمليات غدير جهت دفع مجدد تجاوز دشمن از مرزهاي جنوبي در منطقه شلمچه (1367ش)

عمليات غدير جهت دفع مجدد تجاوز دشمن از مرزهاي جنوبي در منطقه شلمچه (1367ش)

۵ سال پیش
statcounter