امروز: یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ ربيع الأول ۱۴۳۹ قمری و ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی , مصادف است با : روز حمل و نقل/ پرواز اولين هواپيماي موتوردار جهان(1903م)    بیشتر ...
یورو: ۴,۷۷۶ تومان
دلار: ۳,۹۲۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۲۶,۰۴۰ تومان
قیمت روزانه ارز و طلا :

تبلیغات

قیمت روز طلا (تومان)

یک گرم طلای 18 عیار
۱۲۶,۳۹۰
یک گرم طلای 19 عیار
۱۳۳,۴۰۰
یک گرم طلای 20 عیار
۱۴۰,۴۳۰
یک گرم طلای 22 عیار
۱۵۴,۴۸۰
یک گرم طلای 24 عیار
۱۶۸,۵۲۰
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
۵۴۷,۵۰۰

نرخ روزانه ارز - قیمت به ریال

دلار
۳,۹۰۴
یورو
۴,۷۸۹
پوند
۵,۰۸۵
درهم
۱,۰۷۴
دلار کانادا
۳,۲۹۹
دلار استرالیا
۳,۱۶۴
ریال سعودی
۱,۰۴۰
لير ترکيه
۱,۲۰۹
کرون سوئد
۴۸۹
رینگیت مالزی
۹۴۴
بات تایلند
۱۲۳
یوان چین
۶۲۲
فرانک سوییس
۴,۱۴۸

قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۲۴۰,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۷۰,۰۰۰
نیم سکه
۶۶۴,۰۰۰
ربع سکه
۳۷۵,۰۰۰
سکه گرمی
۲۵۱,۰۰۰

قیمت روز خودرو (ريال)

هایما S7 اتوماتیک
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت دیزلی فوتون
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28316
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28232
۳۶,۳۰۰,۰۰۰
چانگان CS35
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
چانگان ایدو
۶۴,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 اتوماتیک
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو
۵۲,۴۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 دنده ای
۴۸,۷۰۰,۰۰۰

مروری بر هفته گذشته با دلگرم

کد خبر 107543
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۲۰

ورزش در ماه رمضان،چگونه تمرینات ورزشی در ماه رمضان را انجام دهیم؟

ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضان:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺪام ھﺎ وﻋﻀﻼت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺷﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضان

ورزش در ماه رمضان و تمرینات ورزشی در ماه رمضانھﺪف از ﺗﻤﺮﯾﻦ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ وﻧﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از اذان ﻣﻐﺮب ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﯿﻨﻮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻮه و ﯾﮏ ﮐﻠﻮﭼﻪ و ﮐﻤﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد و ﺣﺪود 45دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.


ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪود30 دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 4ﺷﺐ در ھﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ھﺮ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﻀﻼت را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺳﺒﮏ آﻣﺎده ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رﺷﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪاری از ﻋﻀﻼت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.


ﻣﮑﻤﻞ

ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دوره ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﯿﻨﻮ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻒ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات و ﮐﺮاﺗﯿﻦ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دوری ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﻋﻀﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ).+ 2
مخالفم - 0
منبع: http://www.powerbuilding.blogfa.com


تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید