احکام دینی|مسائل دینی|احکام شرعی|مسائل شرعی|واجبات و مستحبات

حق الناس چیست و چه اهمیتی دارد ؟

حق الناس چیست و چه اهمیتی دارد ؟

۱ روز پیش
تأثیر بی‌ نمازی در زندگی

تأثیر بی‌ نمازی در زندگی

۱ هفته پیش
توبه نصوح چیست؟ چگونه توبه ی نصوح کنیم؟

توبه نصوح چیست؟ چگونه توبه ی نصوح کنیم؟

۱ هفته پیش
خداوند چه گناهانی را می بخشد؟ کدام گناه توبه ندارد؟

خداوند چه گناهانی را می بخشد؟ کدام گناه توبه ندارد؟

۱ هفته پیش
تأثیر غذای حلال و حرام در زندگی

تأثیر غذای حلال و حرام در زندگی

۳ هفته پیش
حکم دور ریختن غذاهای اضافی چیست؟

حکم دور ریختن غذاهای اضافی چیست؟

۳ هفته پیش
حکم ازدواج کردن در ماه محرم و صفر چیست؟

حکم ازدواج کردن در ماه محرم و صفر چیست؟

۱ ماه پیش
حکم ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر چیست؟

حکم ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر چیست؟

۱ ماه پیش
آیا پا گذاشتن روی قبر اموات گناه است؟

آیا پا گذاشتن روی قبر اموات گناه است؟

۱ ماه پیش
حکم خوردن خونی که در تخم مرغ دیده می‌شود چیست؟

حکم خوردن خونی که در تخم مرغ دیده می‌شود چیست؟

۱ ماه پیش
حکم ظهار چیست؟

حکم ظهار چیست؟

۱ ماه پیش
آیا می شود مرجع تقلید خود را تغییر داد؟ + شرایط تغییر مرجع تقلید

آیا می شود مرجع تقلید خود را تغییر داد؟ + شرایط تغییر مرجع تقلید

۱ ماه پیش
ازدواج با محارم چه حکمى دارد؟

ازدواج با محارم چه حکمى دارد؟

۱ ماه پیش
آیا انسان میتواند با جن ارتباط داشته باشد؟

آیا انسان میتواند با جن ارتباط داشته باشد؟

۱ ماه پیش
غسل نفاس چیست؟ آیا غسل نفاس واجب است؟

غسل نفاس چیست؟ آیا غسل نفاس واجب است؟

۱ ماه پیش
چرا باید با چادر نماز بخوانیم؟ مگر خدا نامحرم است؟

چرا باید با چادر نماز بخوانیم؟ مگر خدا نامحرم است؟

۱ ماه پیش
حکم ناخن بلند در وضو و نماز چیست؟

حکم ناخن بلند در وضو و نماز چیست؟

۱ ماه پیش
آیا وضو گرفتن و نماز خواندن با لاک روی ناخن صحیح است؟

آیا وضو گرفتن و نماز خواندن با لاک روی ناخن صحیح است؟

۱ ماه پیش
حکم خالکوبی از نظر مراجع اسلامی - آیا تاتو در اسلام حرام است؟

حکم خالکوبی از نظر مراجع اسلامی - آیا تاتو در اسلام حرام است؟

۱ ماه پیش
 حسابرس روز قیامت کیست؟ آیا خداوند به حسابها رسیدگی می کند؟

حسابرس روز قیامت کیست؟ آیا خداوند به حسابها رسیدگی می کند؟

۱ ماه پیش
حکم هروله کردن در مراسم عزاداری چیست؟ آیا جایز است؟

حکم هروله کردن در مراسم عزاداری چیست؟ آیا جایز است؟

۲ ماه پیش
چه زمانی نفرین مستجاب می شود؟

چه زمانی نفرین مستجاب می شود؟

۲ ماه پیش
غیبت چه کسانی حلال است؟

غیبت چه کسانی حلال است؟

۲ ماه پیش
حنوط چیست؟ حکم زدن حنوط به بدن میت

حنوط چیست؟ حکم زدن حنوط به بدن میت

۲ ماه پیش
نظر علما - حکم تغییر جنسیت در اسلام چیست؟

نظر علما - حکم تغییر جنسیت در اسلام چیست؟

۲ ماه پیش
با دست شكسته و گچ گرفته چگونه میتوان وضو گرفت؟

با دست شكسته و گچ گرفته چگونه میتوان وضو گرفت؟

۲ ماه پیش
حکم لخت بودن زن در مقابل شوهر چیست؟ آیا مکروه است؟

حکم لخت بودن زن در مقابل شوهر چیست؟ آیا مکروه است؟

۲ ماه پیش
حق شوهر بر زن چیست ؟

حق شوهر بر زن چیست ؟

۲ ماه پیش
آیا خواندن مطالب و داستان های جنسی از نظر اسلام حرام است؟

آیا خواندن مطالب و داستان های جنسی از نظر اسلام حرام است؟

۲ ماه پیش
حکم نماز با خون حجامت چیست؟

حکم نماز با خون حجامت چیست؟

۲ ماه پیش
حکم دست زدن به قرآن بدون وضو چیست؟

حکم دست زدن به قرآن بدون وضو چیست؟

۲ ماه پیش
آیا کاشت ناخن نماز و غسل دارد؟

آیا کاشت ناخن نماز و غسل دارد؟

۲ ماه پیش
پاسخ مراجع تقلید اسلام به پرسش درباره شرایط و احکام عقیقه

پاسخ مراجع تقلید اسلام به پرسش درباره شرایط و احکام عقیقه

۲ ماه پیش
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب

ثواب وضو گرفتن قبل از خواب

۲ ماه پیش
حکم رابطه نامشروع از دیدگاه اسلام چیست؟

حکم رابطه نامشروع از دیدگاه اسلام چیست؟

۲ ماه پیش
مجازات قصاص برای مرد و زن چگونه است؟

مجازات قصاص برای مرد و زن چگونه است؟

۲ ماه پیش
حکم خوردن روزه از دیدگاه مراجع تقلید در اسلام

حکم خوردن روزه از دیدگاه مراجع تقلید در اسلام

۲ ماه پیش
اگر روی لباس نمازگزار خون باشد نمازش باطل است؟

اگر روی لباس نمازگزار خون باشد نمازش باطل است؟

۲ ماه پیش
حکم ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست؟

حکم ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست؟

۲ ماه پیش
آیا تزریق خون به بدن در ماه رمضان روزه را باطل می کند؟

آیا تزریق خون به بدن در ماه رمضان روزه را باطل می کند؟

۲ ماه پیش
شرایط صیغه موقت و نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت

شرایط صیغه موقت و نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت

۲ ماه پیش
آیا ازدواج در ماه شوال جایز است؟

آیا ازدواج در ماه شوال جایز است؟

۲ ماه پیش
شرایط طلاق زن باردار

شرایط طلاق زن باردار

۲ ماه پیش
حکم اختلاط کردن با نامحرم از دیدگاه مراجع اسلامی

حکم اختلاط کردن با نامحرم از دیدگاه مراجع اسلامی

۲ ماه پیش
 آیا مداحى براى بانوان جایز است؟

آیا مداحى براى بانوان جایز است؟

۲ ماه پیش
حکم نماز خواندن زنان در مقابل نامحرم چیست؟

حکم نماز خواندن زنان در مقابل نامحرم چیست؟

۲ ماه پیش
احكام مربوط به بوسيدن و روبوسی کردن از دیدگاه مراجع اسلامی

احكام مربوط به بوسيدن و روبوسی کردن از دیدگاه مراجع اسلامی

۲ ماه پیش
خوانندگی زن در اسلام جایز است؟

خوانندگی زن در اسلام جایز است؟

۲ ماه پیش
چه چیزهایی نماز را باطل می کند

چه چیزهایی نماز را باطل می کند

۲ ماه پیش
آیا انداختن طلا برای مردان جایز است؟

آیا انداختن طلا برای مردان جایز است؟

۲ ماه پیش
آیا ازدواج در ماه محرم و صفر جایز است؟

آیا ازدواج در ماه محرم و صفر جایز است؟

۲ ماه پیش
حکم برهنه شدن در مراسم عزاداری امام حسین (ع) چیست؟ آیا جایز است؟

حکم برهنه شدن در مراسم عزاداری امام حسین (ع) چیست؟ آیا جایز است؟

۲ ماه پیش
حکم رقصیدن مردان در اسلام چیست؟ آیا رقصیدن آقایان جایز است؟

حکم رقصیدن مردان در اسلام چیست؟ آیا رقصیدن آقایان جایز است؟

۲ ماه پیش
با کدام غسل میشود نماز خواند و احتیاج به وضو نیست؟

با کدام غسل میشود نماز خواند و احتیاج به وضو نیست؟

۲ ماه پیش
آیا مرد میتواند از شیر همسرش بخورد؟ خوردن شیر همسر چه حکمی دارد؟

آیا مرد میتواند از شیر همسرش بخورد؟ خوردن شیر همسر چه حکمی دارد؟

۲ ماه پیش
حکم خوردن دنبلان حیوانات در اسلام چیست؟

حکم خوردن دنبلان حیوانات در اسلام چیست؟

۲ ماه پیش
احکام نماز و روزه مسافر + پرسش و پاسخ

احکام نماز و روزه مسافر + پرسش و پاسخ

۲ ماه پیش
چه زمانی نماز خوف (ترس و وحشت) واجب است؟

چه زمانی نماز خوف (ترس و وحشت) واجب است؟

۲ ماه پیش
حکم ازدواج شیعه با سنی از نظر اهل سنت

حکم ازدواج شیعه با سنی از نظر اهل سنت

۲ ماه پیش
حکم خرید و فروش اعضای بدن چیست؟

حکم خرید و فروش اعضای بدن چیست؟

۲ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter