هجری قمری

هجری قمری

تصرف كشمير توسط قواي سلطان محمود غزنوي در جريان حمله به هند(396 ق)

تصرف كشمير توسط قواي "سلطان محمود غزنوي" در جريان حمله به هند(396 ق)

۳ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه سيدمحمد محقق داماد استاد بزرگ حوزه‏ ي علميه‏ ي قم(1388ق)

رحلت آيت ‏اللَّه سيدمحمد محقق داماد استاد بزرگ حوزه‏ ي علميه‏ ي قم(1388ق)

۳ سال پیش
آغاز نخستین کنگره بین المللی امامزادگان (1434ق)

آغاز نخستین کنگره بین المللی امامزادگان (1434ق)

۳ سال پیش
تولد فقيه كبير آيت اللَّه سيدمحمد مهدي بحرالعلوم (1155 ق)

تولد فقيه كبير آيت اللَّه سيدمحمد مهدي بحرالعلوم (1155 ق)

۳ سال پیش
رحلت حكيم و فيلسوف شهير آيت ‏اللَّه سيدحسين بادكوبه‏ اي لاهيجي (1358 ق)

رحلت حكيم و فيلسوف شهير آيت ‏اللَّه سيدحسين بادكوبه‏ اي لاهيجي (1358 ق)

۴ سال پیش
تولد سنايي غزنوی عارف و شاعر بزرگ ايراني(473 ق)

تولد سنايي غزنوی عارف و شاعر بزرگ ايراني(473 ق)

۴ سال پیش
وفات آيت ‏الله رحمانی؛ عالم و مدرس برجسته حوزه (1416ق)

وفات آيت ‏الله رحمانی؛ عالم و مدرس برجسته حوزه (1416ق)

۴ سال پیش
وفات آیت‏ الله تبريزی؛ از مراجع تقلید شیعه (1427ق)

وفات آیت‏ الله تبريزی؛ از مراجع تقلید شیعه (1427ق)

۴ سال پیش
زادروز کسایی مروزی، شاعر شهیر سده‏ های چهارم و پنجم (341ق)

زادروز کسایی مروزی، شاعر شهیر سده‏ های چهارم و پنجم (341ق)

۴ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه سيدجواد حسيني‏ خامنه ‏ا ی والد محترم مقام معظم رهبري(1406 ق)

رحلت آيت ‏اللَّه سيدجواد حسيني‏ خامنه ‏ا ی والد محترم مقام معظم رهبري(1406 ق)

۴ سال پیش
درگذشت زاهد عارف سيد احمد كربلايي (1332 ق)

درگذشت زاهد عارف سيد احمد كربلايي (1332 ق)

۴ سال پیش
وفات ابوالحسن عامری فيلسوف ايراني(381 ق)

وفات ابوالحسن عامری فيلسوف ايراني(381 ق)

۴ سال پیش
ارتحال فقيه رباني سيد هبة الدين شهرستاني عالم مجاهد و آگاه(1386 ق)

ارتحال فقيه رباني سيد هبة الدين شهرستاني عالم مجاهد و آگاه(1386 ق)

۴ سال پیش
رحلت آيت اللَّه سيدعبدالمحمد موسوی عالم مسلمان(1293 ق)

رحلت آيت اللَّه سيدعبدالمحمد موسوی عالم مسلمان(1293 ق)

۴ سال پیش
درگذشت مفسّر و مورخ شهير مسلمان محمدبن جرير طبري(310 ق)

درگذشت مفسّر و مورخ شهير مسلمان محمدبن جرير طبري(310 ق)

۴ سال پیش
حمله‏ ي مزدوران رژيم ستم شاهي پهلوي به مدرسه‏ ي فيضيه در قم(1383 ق)

حمله‏ ي مزدوران رژيم ستم شاهي پهلوي به مدرسه‏ ي فيضيه در قم(1383 ق)

۴ سال پیش
امضاي معاهده‏ ي دوّم ابريشم بين امپراتوري عثماني و پادشاهي صفويه(1025 ق)

امضاي معاهده‏ ي دوّم ابريشم بين امپراتوري عثماني و پادشاهي صفويه(1025 ق)

۴ سال پیش
وفات احمد هروي محدث و نويسنده‏ ي ايراني(536 ق)

وفات احمد هروي محدث و نويسنده‏ ي ايراني(536 ق)

۴ سال پیش
شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) پيشواي ششم مسلمانان(148 ق)

شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) پيشواي ششم مسلمانان(148 ق)

۴ سال پیش
وفات ابن لبان فقيه و مفسر مسلمان(749 ق)

وفات ابن لبان فقيه و مفسر مسلمان(749 ق)

۴ سال پیش
درگذشت عبدالرزاق صنعاني محدث يمني(211 ق)

درگذشت عبدالرزاق صنعاني محدث يمني(211 ق)

۴ سال پیش
شهادت رئیس علی دلواری سردسته‏ ی دلاوران تنگستان(1333 ق)

شهادت رئیس علی دلواری سردسته‏ ی دلاوران تنگستان(1333 ق)

۴ سال پیش
تولد ابن‏ ساعد انصاری دانشمند مصری(749 ق)

تولد ابن‏ ساعد انصاری دانشمند مصری(749 ق)

۴ سال پیش
تصرف آمل توسط داعي كبير از نوادگان حضرت علي(ع)(250ق)

تصرف آمل توسط داعي كبير از نوادگان حضرت علي(ع)(250ق)

۴ سال پیش
وفات محمدحسين خاتون‏ آبادی،عالم فاضل قرن دوازدهم (1151ق)

وفات محمدحسين خاتون‏ آبادی،عالم فاضل قرن دوازدهم (1151ق)

۴ سال پیش
وفات صدرالدين ابوبکر محمد بن عبداللطيف،از رجال شهیر آل‏ خجند (552ق)

وفات صدرالدين ابوبکر محمد بن عبداللطيف،از رجال شهیر آل‏ خجند (552ق)

۴ سال پیش
رحلت عالم بزرگ شيعه سيدنعمت اللَّه جزايری فقيه و دانشمند نامي(1112 ق)

رحلت عالم بزرگ شيعه سيدنعمت اللَّه جزايری فقيه و دانشمند نامي(1112 ق)

۴ سال پیش
تولد كسايي مروزی شاعر معروف ايراني(341 ق)

تولد كسايي مروزی شاعر معروف ايراني(341 ق)

۴ سال پیش
فتح آندلس به دست مسلمانان(92 ق)

فتح آندلس به دست مسلمانان(92 ق)

۴ سال پیش
وفات ابن حبّان فقيه، مورخ و محدث(354 ق)

وفات ابن حبّان فقيه، مورخ و محدث(354 ق)

۴ سال پیش
دستگیری امام کاظم (ع) به دستور هارون (179ق)

دستگیری امام کاظم (ع) به دستور هارون (179ق)

۴ سال پیش
وفات ابوطاهر مقری؛ محدث و نحوی شهیر بغدادی

وفات ابوطاهر مقری؛ محدث و نحوی شهیر بغدادی

۴ سال پیش
درگذشت فقيه امامي آيت ‏اللَّه ميرزاجواد نوري (1323 ق)

درگذشت فقيه امامي آيت ‏اللَّه ميرزاجواد نوري (1323 ق)

۴ سال پیش
Scroll to Top