وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

کمینه دما

27 °

بیشینه دما

41 °

سرعت باد

28.97 کیلومتر در ساعت

تهران

آفتابی
رطوبت: ۸%
طلوع آفتاب: ۶:۴ صبح
غروب آفتاب: ۸:۱۷ عصر
30 تیر 1397
۳۹°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
5 m/s
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
4 m/s
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
2 m/s
۰۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
4 m/s
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
5 m/s
دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
1 m/s
۰۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
2 m/s
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
4 m/s
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان بدون ابر
5 m/s
سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
3 m/s
۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
1 m/s
چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
2 m/s
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
2 m/s
پنج شنبه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۳۶°
ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
نیمه ابری
2 m/s
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
2 m/s
جمعه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
4 m/s
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
شنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
1 m/s
یکشنبه, ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
2 m/s
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان بدون ابر
4 m/s
۲۲:۳۰ ۳۳°
ابری
1 m/s
statcounter