وضعیت آب و هوای شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

کمینه دما

11 °

بیشینه دما

28 °

سرعت باد

17.70 کیلومتر در ساعت

تهران

تا حدودی ابری در روز
رطوبت: ۱۰%
طلوع آفتاب: ۷:۲ صبح
غروب آفتاب: ۷:۲۰ عصر
04 فروردين 1397
۲۶°
روز ساعت دما وضعیت جوی باد
شنبه, ۰۴ فروردين ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
3 m/s
۱۸:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
1 m/s
یکشنبه, ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۰۶:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
1 m/s
۱۲:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
4 m/s
۱۸:۳۰ ۲۸°
ابری
6 m/s
دوشنبه, ۰۶ فروردين ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
8 m/s
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
4 m/s
۱۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
5 m/s
۱۸:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
3 m/s
سه شنبه, ۰۷ فروردين ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
4 m/s
۰۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
5 m/s
۱۰:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
1 m/s
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
4 m/s
چهارشنبه, ۰۸ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
3 m/s
۱۰:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
3 m/s
۲۲:۳۰ ۲۰°
ابری
3 m/s
پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
5 m/s
۱۰:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
2 m/s
۱۶:۳۰ ۳۲°
نیمه ابری
6 m/s
۲۲:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
3 m/s
جمعه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۲۱°
ابری
4 m/s
۱۰:۳۰ ۲۳°
باران آرام
3 m/s
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
2 m/s
۲۲:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
4 m/s
شنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
3 m/s
۱۰:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
2 m/s
۱۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
4 m/s
۲۲:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
5 m/s
یکشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
1 m/s
۱۰:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
3 m/s
۱۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
3 m/s
۲۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
2 m/s

تازه های دلگرم

Scroll to Top