موراد مصرف قرص پپتید (Peptide) +عوارض جانبی این دارو

۲,۷۶۳
۳
۰
چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۲۳

موارد مصرف قرص پپتید (Peptide)

پپتید (Peptide) چیست؟

پـِپتیدها بسپارهای (پلیمر) کوچکی هستند که از به هم پیوستن اسیدهای آمینه با ترتیب مشخصی تشکیل شده اند. پیوند بین هر اسید آمینه با اسید آمینهٔ بعدی پیوند آمید یا پیوند پپتیدی نامیده می شود. پروتئین ها، مولکول های بس پپتیدی ای (و یا حتی چند زیرواحد بس پپتیدی، موسوم به ساختار نوع چهارم) هستند. تمایز بین آن ها در این است که پپتیدها رشته هایی کوتاه و بس پپتیدها (پروتئین ها) رشته هایی بلند از اسید آمینه هستند.

قرص پپتید

1 1 عوارض پپتید | پپتید (Peptide) چیست؟

یک تعریف این است که، زنجیره ساخته شده از ترکیب آمینواسیدها به اندازه کافی کوچک باشد، به جای پروتئین، پپتید می گوییم. به هر حال، با ظهور روش های ترکیب بهتر، پپتیدهایی به طول صدها آمینواسید، شامل پرتئین کامل مانند ubiquitin، می توان ساخت.

تعریف دیگر یک خط تقسیم فرضی با تقریبی به طول ۵۰ اسیدآمینه است (برخی از افراد طول کمتری در نظر می گیرند). پپتیدهای طولانی، مانند amyloid beta که به بیماری آلزایمر مربوط می شود را می توان به عنوان پروتئین در نظر گرفت . پروتئین های کوچک همانندinsulin را نیز میتوان به عنوان پپتید در نظر گرفت. پس این تعریف تا حدودی اختیاری است.

------------------------------------------------------------------------------------

انواع پپتید

در اینجا کلاس های اصلی پپتید، برطبق طریقه ساخت آنها آورده شده است:

پپتیدهای شیر

پپتیدهای شیر به وسیله شکست آنزیمی توسط آنزیم های گوارشی از پروتئین های شیر به دست می آیند یا هنگام تخمیر شیر توسط باکتری lactobacilli ایجاد می شوند. چندین پپتید شیر، در مطالعات بالینی نشان دادند، که اثرات ضد فشار خون بر روی حیوانات دارند(همچنین ببینید Lactotripeptides ) .

پپتیدهای ریبوزومی

پپتیدهای ریبوزومی به وسیله ترجمه mRNA ساخته می شوند.آنها اغلب دستمایه پروتئین کافت جهت ساخت شکلهای کاملتر (پروتیینها) هستند. این ترکیبها نوعا در ارگانیسمهای تکامل یافته تر، به عنوان هورمون و مولکولهای علامت رسان یا پیام دهنده عمل می کنند. بعضی از ارگانیسم ها، پپتیدها را به عنوان آنتی بادی تولید می کنند، مثلا Microcins

هنگامی که آنها ترجمه میشوند، آمینواسیدهای باقی مانده، توسط ریبوزوم مورد استفاده قرار می گیرند. به هر حال، این پپتید ها، بارها تغییر بعد از انتقال دارند، مانند phosphorylation, hydroxylation, sulfonation, palmitylation, glycosylation و ساخت ترکیبات سولفور.
در حالت عادی آنها خطی هستند، اگرچه ساختارهای قوسی نیز مشاهده شده اند. کاربرد عجیب دیگر نیز وجوددارد، مانند راسميک شدن L-آمین.اسید به D-آمینواسید در platypus venom

پپتیدهای غیرریبوزومی

این پپتیدها به جای ریبوزوم، به وسیله آنزیم هایی که مختص هر پپتید است تولید می شوند. معروف ترین پپتید غیرریبوزومی glutathione است که جزئی از سیستم ضداکسنده بیشتر ارگانیسم های هوازی است. پپتید غیرریبوزومی معروف دیگر در تک سلولی ها، گیاهان و قارچ ها یافت می شود. این پپتیدها اغلب دایره ای هستند و می توانند پیچیدگی ساختاری دایره ای زیادی داشته باشند، اگرچه پپتیدهای غیرریبزومی خطی نیز وجود دارند.
پپتن از شیر و یا گوشت حیوانات به هنگام تجزیه مشتق می شود. به علاوه برای تولید پپتیدهای کوچک مواد نتیجه شده شامل چربی، فلزات، نمک، ویتامین، وخیلی دیگر از مواد زیستی ترکیب می شوند. پپتن به عنوان واسط تغذیه در باکتری ها و قارچ ها استفاده می شود.

قطعه های پپتیدی

قطعه های پپتیدی اجزائی از پروتئین هستند که برای شناسایی یا تعیین کمیت پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب اینها محصولات تجزیه آنزیمی است که در آزمایشگاه تحت کنترل انجام می شود، اما می تواند از تجزیه طبیعی فسیل و یا چیزهای دیگر حاصل شود.

پپتیدها در بیولوژی مولکولی

پپتیدها اخیرا به چند دلیل در بیولوژی مولکولی به جایگاه ویژه ای رسیده اند. اول اینکه پپتیدها اجازه تولید آنتی بادی پپتید در حیوانات بدون نیاز به پالایش پروتئین مورد نظر را می دهند. از این مورد برای ساختن آنتی بادی در خرگوش یا موش در برابر پروتئین، استفاده می شود.دلیل دیگراین است که پپتید در اندازه گیری طیف سنجی جرمی مفید است. اجازه مشخص سازی جرم پروتئینی که بر پایه پپتید است را، می دهد. در این مورد پپتیدها اغلب با محلول گوارش بعد از جداسازی ذرات الکتروفورز از پروتئین، تولید می شود.

پپتید اخیرا برای مطالعه ساختار و توابع پروتئین، استفاده شده است. برای مثال، ترکیب پپتیدها می تواند جهت تحقیق در مورد فهمیدن اینکه کجا تعامل بین پروتئین و پپتید اتفاق می افتد، استفاده کرد. سولفور عنصری است که در تعدادی از چند-پپتیدها، وجود دارد.پپتیدهای بازداشتی، در تحقیقات بالینی، برای تست تاثیر پپتید بر پروتئین های سرطان و دیگر بیماری ها استفاده می شود.

پپتیدهای معروف در انسان

خانواده پپتیدهای در این قسمت، پپتیدهای ریبوزومی هستند، معمولا با فعالیت هورمونی. آنها در جایی که علائم تابع آنها فعال شود در رگهای خونی، رها می شوند.

  • The Tachykinin peptides
  • Vasoactive intestinal peptides
  • Pancreatic polypeptide-related peptides
  • Opioid peptides
  • Calcitonin peptides

نقش پپتیدها در گرسنگی و سیری

پپتیدها معدی-روده ای در سیری و گرسنگی نقش ایفا می کنند.

پپتیدهای سیری

غذای هضم شده با گیرنده های تارهای معدی روده ای تعامل می کنند و نتیجه ی این تعامل، آزاد شدن پپتیدها در جریان خون است. ده ها پپتید( از جمله کوله سیستوکینین(CCK)،گلوکاگون، بومبزین، هورمون محرک آلفا ملانوسیت و سوماتوستاتین) مقدار غذا خوردن را کم می کنند. به ویژه دوز بسیار پایین از کوله سیستوکینین، اشتها و خوردن را کم می کند و بنابراین می توان آنرا «پپتید سیری» (یا پپتیدی که اشتها را کم می کند.) در نظر گرفت.

پپتیدهای گرسنگی

این پپتیدها اشتها را زیاد میکنند. این پپتیدها در مغز به ویژه هیپوتالاموس ساخته می شوند. معروف ترین آنها عبارتند از: پپتید عصبی Y، گالانین، اورکسین A و گرلین.هر گاه دو یا چند آمینو اسید به هم متصل شوند یک پپتید را تشکیل داده اند.اگر تعداد آمینو اسیدهای پپتیدی به تعداد کمتر از ده هزار باشد به آن پلی پپتید و اگر بیش از این تعداد باشد به آن پروتئین گویند.
هورمونهائی در بدن تولید و ترشح میشوند که ساختار پپتیدی دارند ، هورمون رشد ، انسولین ، IGF. FSH . LH و .. از این دسته اند.اولین پپتیدی که در علم داروسازی در سال ۱۹۵۳ کشف شد ، اکسی توسین بوده که شامل ۳۷ آمینو میباشد.

در حال حاضر پیشرفتهای شایانی در علم داروسازی ایجاد شده تا جائیکه باید منتظر خبرهای شگفت آور برای درمان بسیاری از بیماریها باشیم ، مطالعه بروی پپتیدی بنام آپورین (با ۱۳ آمینو اسید) ، که از پوست نوعی قورباغه استرالیائی استخراج میشود و برای درمان سرطان در حال بررسی است و یا نوعی پپتید با ۳۶ آمینو اسید که برای درمان ایدز در نظر گرفته شده ، پپتید هومانین برای درمان دیابت که با تاثیر بروی سلولهای بتا لوزلمعده که تنبل شده اند موجب ترشح طبیعی انسولین میگردد، پپتید گرلین که در شکم آزاد میشود و موجب گرسنگی میگردد ، پپتید YY ، که بصورت اسپری قبل غذا برای کاهش و کنترل اشتها استفاده میشده (و به دلیل احساس تهوع زیاد در حال حاضر مورد نظر داروسازان نیست) ، پپتید گشاد کننده عضلات روده و مناسب برای بیماری کرونر قلب ، بنام VIP. و پپتید D-Lys3-GHRP-6 که ضد اشتها است،

نقش پپتید تا جائی ارزشمند شده که در حال حاضر جایگزین برخی از انواع آنتی بیوتیکها شده ، و مزیت بزرگی که پپتید ها نسبت به آنتی بیونیکها دارند اینست که باکتریها به این نوع درمان مقاوم نمیشوند.ساخت پپتید ها حتی در ایران هم انجام میگیرد و از دانشگاهها و موسسات علمی ، جهت تحقیق ، سفارش ساخت میپذیرد (شرکت تکاپوزیست).در طبیعت پپتیدهائی بنام زیست فعال نیز یافت میشوند بعنوان مثال تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از تخمیر و تجزیه پروتئین شیر توسط آنزیمهای تولید شده توسط موجودات ذره بینی یا دستگاه گوارش ، مصرف خوراکی اینگونه پپتید موجب تقویت سیستم ایمنی، قلب ، گوارش و اعصاب میشود.

در حال حاضر داروهای خوراکی که در یخچال باید نگهداری کرد در ایران تولید شده و کارائی خوبی برای تقویت بدن و .. دارند.امروزه حدود ۲۰۰ نوع پپتید بعنوان داروهای طبیعی در نظر گرفته شده.یکی از مهمترین مسائلی که در مصرف پپتید باید داروسازان در نظر بگیرند اینست که پپتید ها آزادانه در بدن برای مدتی محدود پس از مصرف در حرکت هستند و اینکه پپتید بروی اندام هدفی که مد نظر است قرار بگیرد کار بس دشواریست.

بعنوان مثال پپتید هائی که برای ورزشکاران درنظر گرفته میشود باید زمانی استفاده شود که غشا سلولهای عضلانی حساس ترین حالت ممکن را دارند(یعنی وقتی که گرسنه هستید و یا اینکه ورزشی سنگین انجام داده باشید).

یکی از دغدغه های ورزشکاران بدنساز ، وجود هورمون رشد به مقدار مناسب در بدن است این هورمون موجب افزایش تعداد فیبر های عضلانی و کاهش توده های چربی میشود ، پپتیدهائی همچون سرمورلین ، جی اچ آر پی ۶ ، جی اچ آرپی ۲، ایپامورلین ، هگزارلین ، سی جی سی ۱۲۹۵ ، سی جی سی داک ۱۲۹۵ ، همگی موجب تحریک ترشح هورمون رشد میشود.هر یک از این پپتید ها خواص و عوارض مخصوص به خود دارند و تاثیر آنها برای هر فرد متفاوت است و بستگی به خصوصیان ژنتیکی فرد ، سن ، نوع تمرین و .. دارد،

پپتیدهای مرسوم برای ورزشکاران عبارتند از :

  • IGF,MGF,GHRP6,GHRP2,IPAMORELLIN,HEXARLIN,CJC1295
  • ,CJC1295DOC,PT141,TB500,SERMORELLIN,HGHFRAGMENT

این پپتیدها در شیشه هائی ویال مانند در محیط خنک و فاقد هوا به رنگ سفید با درصد خلوص متفاوت در بازار عرضه شده و بیشترین درصد خلوص ۹۹/۵ % میباشد که مرغوبترین نوع است.بسیاری از شرکتهای سازنده براین باورند که مصرف این قبیل داروها بی عارضه هستند و عوارض آنها قابل کنترل است !!

تولید مداوم هورمون رشد مطمئنا صحیح نیست و به همین دلیل ترشح آزاد کننده (سوماتوکرینین GHRH) و مهار کننده (سوماتوستاتین SRLF) از هیپوتالاموس برای کنترل ترشح هورمون رشد از بخش پیشین غده هیپوفیز ، فعالیت میکنند و دستکاری این سیستم فقط در مسیر ترشح بیشتر هورمون رشد بی شک مضر است و باید توسط پزشکان متخصص و با انجام آزمایشات متعدد صورت گیرد.

ترشح زیاده از حد GH ، موجب افزایش قند خون ، افزایش اسیدهای چرب خون ، تاثیر بروی بافت استخوانی جهت رشد طولی یا عرضی ، بیدارشدن سلولهای سرطانی و پیشرفت سریع بیماری میشود . بدین جهت پیشنهاد میشود برای ترشح مقادیر مناسب هورمون رشد بیشتر به روشهای طبیعی رو آوریم.

عوارض پپتید | پپتید (Peptide) چیست؟

روشهای طبیعی برای ترشح GH ، عبارت است از :

فعالیت بدنی مناسب، مصرف آرژنین ، گابا ، رژیم کم چربی و مصرف کم کربو هیدراتها ، آرامش روحی و عصبی ، خواب عمیق بعد از ظهر و شبانه / عوامل متوقف کننده ترشح هورمون رشد عبارتند از : مصرف یوهنبین، بروموکریپتین ، استرس و ناراحتیهای روحی، مصرف قند ، مصرف فست فودها و غذاهای پر چرب).یکی از اقدامات لازم قبل از مصرف پپتیدها انجام تست خون ، جهت شناسائی تومورمارکرها ، قند ، انسولین، آنزیمهای کبدی، اوره و کراتینین، هورمونهای تیروئیدی ، TSH و پرولاکتین و GH , کورتیزول و ... است که به تشخیص پزشک متخصص تجویز و بررسی میشود .

پپتیدها از نظر کارائی به دو دسته تقسیم میشوند:

۱_پپتیدهائی که ساختمان خودشان موجب تاثیر بروی رشد عضله و کاهش چربی یا .. میشود مثل : IGF و MGF و TB500و HGHfragment و فولیستاتین.

۲_پپتیدهائی که خود تاثیر کمی داشته ولی موجب ترشح بیشتر هورمون رشد میشوند مثل : سی جی سی . جی اچ آر پی ۶ و ۲ ، ایپامورلین ، هگزارلین ، سرمورلین.

IGF : پپتیدی است که در کبد در حضور هورمون رشد و انسولین و تستسترون سنتز میشود ، موجب رشد و افزایش تعداد فیبرهای عضلانی میشود ، تزریق داخل عضلانی و زیر جلدی دارد ، مقدار مانده گاری متفاوتی در بدنها دارد در تست ادرار قابل ردیابی نیست ولی در تست خون ۵ تا ۷ هفته قابل ردیابی است و جزو داروهای ممنوعه و دوپینگ محسوب میشود . از عوارض آن میتوان به رشد بافت روده ، تغییر در سطح قند خون ، آبدار شدن پوست ورزشکاران با عدد اندومورفی بالا اشاره کرد .

MGF : از ترکیبات IGF است و این ترکیب جدید بشدت موجب تقسیم سلولی و افزایش تعداد فیبرهای عضلانی میشود ولی چون ملکول ناپایداری دارد دانشمندان به آن، ملکول PEG را اضافه کردند (پلی اتیلن گلیکول) تا در بدن بیشتر بماند .

TB500 : موجب بهبودی و کارآمدی دیواره داخلی رگها میشود ، ضد التهاب است و مفصل ساز ، موجب ریکاوری سریع عضلات شده و پوست را نازک و رگی میکند . مصرف این پپتید دوپینگ است و برای افرادیکه در خانواده سابقه بیماری سرطان یا پیدایش تومور دارند بسیار خطرناک است .

HGHfrag : بسیار شبیه هورمون رشد است برخی میگویند ۱۰ برابر GH قدرت دارد ولی نویسنده این مقاله (فرزین جباری) چنین قدرتی از این پپتید تا به حال ندیده است !

FOLLISTATIN : این پپتید موجب افزایش ترشح کورتیزول و پرولاکتین میشود . .
CJC : بعد از ساخت سی جی سی ، نوع DOC آن تولید شد که ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ بار قویتر از نوع اولیه است به همین جهت اغلب سی جی سی ، که در بازار موجود است از نوع داک است . موجب ترشح هورمون رشد میشود و عوارض آن شامل : سرگیجه ، سنگینی سر و چشم ، احساس گرما ، کرخی دست و پا ، احتباس آب ، احساس ضربان در شقیقه ، گرفتگیهای شدید عضلانی میباشد..

HEXARLIN : به شدت موجب افزایش ترشح هورمون رشد و پرولاکتین(ترشح پرولاکتین به سبب استرس زیاد ، مصرف استروئیدها ، اختلال در عملکرد تیروئید نیز بوجود میاید که موجب آویزان شدن سینه مردان شده و تمایلات جنسی مردان را به شدت کم میکند) و کورتیزول میشود و روی اشتها بی تاثیر است .

IPAMORELIN : تاثیرش بروی ترشح هورمون رشد به اندازه هگزارلین و جی اپ آر پی ۲ نیست ، بروی اشتها تاثیری نمیگذارد و تاثیری بر ترشح پرولاکتین و کورتیزول ندارد .

GHRP6 : تاثیر برای ترشح هورمون رشد کمتر از هگزارلین و جی اچ آر پی ۲ است بشدت در برخی افراد موجب اشتها میشود و ترشح پرولاکتین و کورتیزول را بالا میبرد (نه به اندازه هگزارلین). افزایش اشتها به دلیل کارائی مشابه گرلین میباشد مکانیزم اثر جی اچ آرپی ۶ ، بدلیل مهار سوماتوستاتین و در نتیجه ترشح بیشتر GH است.در این مقاله هیچ گونه اشاره ای به طرز مصرف پپتیدها نشد تا خواننده گان جهت استفاده از پپتیدها تشویق نشوند.

نتیجه‌گیری: در بیماران دیابتی نوع 2، مصرف گلی‌بن‌کلامید به تنهایی و به صورت تعاملی با تمرین هوازی سبب بهبود کنترل گلوکز خون و مقاومت به انسولـین می‌شود و بیماران دیابتی نوع 2 که از قرص گلی‌بن‌کلامید جهت درمان استفاده می‌کنند، ممکن است با انجام تمرین هوازی بتوانند میزان مصرف گلی بن کلامید را کاهش دهند بدون آن‌که در روند بهبود متابولیکی ایجاد شده اختلالی بوجود آورد.


خواهشمنديم اگر سوال يا نکته‌اي براي مطلب قرص پپتید (Peptide)

در ذهن شما باقي مانده است، آن‌را در قسمت نظرات با ما و ساير کاربران به اشتراک بگذاريد.

------------------------------------------------------------------------------------

مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینی


۳
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید