آشنایی با داروها

آشنایی با داروها

موارد مصرف قرص دمیترون و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص دمیترون و عوارض جانبی این دارو

۲ روز پیش
موارد مصرف قرص دوفاستون و عوارض این دارو

موارد مصرف قرص دوفاستون و عوارض این دارو

۳ روز پیش
موارد مصرف قرص آتورواستاتین آیا آتورواستاتین (لیپوفیکس) باعث لاغری میشود؟

موارد مصرف قرص آتورواستاتین آیا آتورواستاتین (لیپوفیکس) باعث لاغری میشود؟

۳ روز پیش
آیا قرص آهن چاق کننده است؟

آیا قرص آهن چاق کننده است؟

۳ روز پیش
موارد مصرف قرص مترونیدازول (Metronidazole) و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص مترونیدازول (Metronidazole) و عوارض جانبی این دارو

۱ هفته پیش
موارد مصرف کپسول آزیترومایسین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف کپسول آزیترومایسین و عوارض جانبی این دارو

۱ هفته پیش
موارد مصرف و فواید قرص گریپین تری  GRIPIN3 TAB برای درمان حساسیت و سرماخوردگی

موارد مصرف و فواید قرص گریپین تری GRIPIN3 TAB برای درمان حساسیت و سرماخوردگی

۱ هفته پیش
موارد مصرف کپسول گاباپنتین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف کپسول گاباپنتین و عوارض جانبی این دارو

۱ هفته پیش
موارد مصرف قرص پروزاک یا فلوکستین ( داروی ضد افسردگی )

موارد مصرف قرص پروزاک یا فلوکستین ( داروی ضد افسردگی )

۱ هفته پیش
موارد مصرف شربت کتوتیفن و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف شربت کتوتیفن و عوارض جانبی این دارو

۱ هفته پیش
عوارض و هشدار جدی در مصرف قرص اورژانسی

عوارض و هشدار جدی در مصرف قرص اورژانسی

۳ هفته پیش
موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا

موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا

۳ هفته پیش
موارد مصرف پیوگلیتازون و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف پیوگلیتازون و عوارض جانبی این دارو

۳ هفته پیش
موارد مصرف قرص و کپسول لینپارزا و فواید این دارو برای درمان سرطان

موارد مصرف قرص و کپسول لینپارزا و فواید این دارو برای درمان سرطان

۱ ماه پیش
موارد مصرف و فواید دارویی ترفنادین Terfenadine

موارد مصرف و فواید دارویی ترفنادین Terfenadine

۲ ماه پیش
موارد مصرف و فواید دارویی کپسول کلپرمین (Colpermin)

موارد مصرف و فواید دارویی کپسول کلپرمین (Colpermin)

۲ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض قرص سیمواستاتین

موارد مصرف و عوارض قرص سیمواستاتین

۲ ماه پیش
موارد مصرف،عوارض و فواید داروی وراپاميل VERAPAMILE

موارد مصرف،عوارض و فواید داروی وراپاميل VERAPAMILE

۲ ماه پیش
موارد مصرف و فواید قطره گیاهی سنکل

موارد مصرف و فواید قطره گیاهی سنکل

۲ ماه پیش
فواید و موارد مصرف داروی برم هگزین

فواید و موارد مصرف داروی برم هگزین

۲ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی قرص تئوفيلين-Theophylline

موارد مصرف و عوارض جانبی قرص تئوفيلين-Theophylline

۲ ماه پیش
موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا ،عوارض و تداخل دارویی

موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا ،عوارض و تداخل دارویی

۲ ماه پیش
موارد مصرف کپسول کولومب پیوسته رهش 200 و عوارض دارویی آن

موارد مصرف کپسول کولومب پیوسته رهش 200 و عوارض دارویی آن

۲ ماه پیش
موارد مصرف قرص فلکاینید

موارد مصرف قرص فلکاینید

۲ ماه پیش
فواید مکمل روی (Zn زینک)

فواید مکمل روی (Zn زینک)

۲ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض داروی لووستاتین

موارد مصرف و عوارض داروی لووستاتین

۲ ماه پیش
موارد مصرف آکسابین یا ریواروکسابان و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف آکسابین یا ریواروکسابان و عوارض جانبی این دارو

۲ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض داروی دلوکستین (duloxetine)

موارد مصرف و عوارض داروی دلوکستین (duloxetine)

۲ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض قرص اریترومایسین Erythromycin

موارد مصرف و عوارض قرص اریترومایسین Erythromycin

۳ ماه پیش
موارد مصرف آلوپورینول (Allopurinol)

موارد مصرف آلوپورینول (Allopurinol)

۳ ماه پیش
همه چیز در مورد قرص وارفارین یا کمادین

همه چیز در مورد قرص وارفارین یا کمادین

۳ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض قرص آتازاناویر Atazanavir

موارد مصرف و عوارض قرص آتازاناویر Atazanavir

۳ ماه پیش
موارد مصرف قرص سیتالوپرام (سیتالکس) تداخل دارویی و عوارض این دارو

موارد مصرف قرص سیتالوپرام (سیتالکس) تداخل دارویی و عوارض این دارو

۳ ماه پیش

تازه های دلگرم

Scroll to Top