آشنایی با داروها

آشنایی با داروها

موارد مصرف قرص گلای وانس (متفورمین هیدروکلراید پیوسته رهش)

موارد مصرف قرص گلای وانس (متفورمین هیدروکلراید پیوسته رهش)

۱ هفته پیش
موارد مصرف و فواید پماد تتراسایکلین

موارد مصرف و فواید پماد تتراسایکلین

۱ هفته پیش
عوارض خطرناک مصرف خودسرانه ویتامین ها و مکمل های غذایی

عوارض خطرناک مصرف خودسرانه ویتامین ها و مکمل های غذایی

۱ هفته پیش
موارد مصرف و فواید کپسول مولتی ویتامین اورامین F دوون فار

موارد مصرف و فواید کپسول مولتی ویتامین اورامین F دوون فار

۲ هفته پیش
موارد مصرف قرص هیدروکلروتیازید و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص هیدروکلروتیازید و عوارض جانبی این دارو

۲ هفته پیش
موارد مصرف قرص آسیکلوویر (Aciclovir) و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص آسیکلوویر (Aciclovir) و عوارض جانبی این دارو

۱ ماه پیش
عوارض خطرناک مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک بر کودکان

عوارض خطرناک مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک بر کودکان

۱ ماه پیش
همه آنچه که باید در مورد سرم آهن بدانید !

همه آنچه که باید در مورد سرم آهن بدانید !

۱ ماه پیش
موارد مصرف شربت گایافنزین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف شربت گایافنزین و عوارض جانبی این دارو

۱ ماه پیش
موارد مصرف آتورواستاتین ( Atorvastatin) و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف آتورواستاتین ( Atorvastatin) و عوارض جانبی این دارو

۱ ماه پیش
موارد مصرف قرص رانیتیدین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص رانیتیدین و عوارض جانبی این دارو

۱ ماه پیش
موارد مصرف قرص دمیترون و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص دمیترون و عوارض جانبی این دارو

۲ ماه پیش
موارد مصرف قرص دوفاستون و عوارض این دارو

موارد مصرف قرص دوفاستون و عوارض این دارو

۲ ماه پیش
موارد مصرف قرص آتورواستاتین آیا آتورواستاتین (لیپوفیکس) باعث لاغری میشود؟

موارد مصرف قرص آتورواستاتین آیا آتورواستاتین (لیپوفیکس) باعث لاغری میشود؟

۲ ماه پیش
آیا قرص آهن چاق کننده است؟

آیا قرص آهن چاق کننده است؟

۲ ماه پیش
موارد مصرف قرص مترونیدازول (Metronidazole) و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص مترونیدازول (Metronidazole) و عوارض جانبی این دارو

۲ ماه پیش
موارد مصرف کپسول آزیترومایسین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف کپسول آزیترومایسین و عوارض جانبی این دارو

۲ ماه پیش
موارد مصرف و فواید قرص گریپین تری  GRIPIN3 TAB برای درمان حساسیت و سرماخوردگی

موارد مصرف و فواید قرص گریپین تری GRIPIN3 TAB برای درمان حساسیت و سرماخوردگی

۲ ماه پیش
موارد مصرف کپسول گاباپنتین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف کپسول گاباپنتین و عوارض جانبی این دارو

۲ ماه پیش
موارد مصرف قرص پروزاک یا فلوکستین ( داروی ضد افسردگی )

موارد مصرف قرص پروزاک یا فلوکستین ( داروی ضد افسردگی )

۲ ماه پیش
موارد مصرف شربت کتوتیفن و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف شربت کتوتیفن و عوارض جانبی این دارو

۲ ماه پیش
عوارض و هشدار جدی در مصرف قرص اورژانسی

عوارض و هشدار جدی در مصرف قرص اورژانسی

۲ ماه پیش
موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا

موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا

۲ ماه پیش
موارد مصرف پیوگلیتازون و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف پیوگلیتازون و عوارض جانبی این دارو

۲ ماه پیش
موارد مصرف قرص و کپسول لینپارزا و فواید این دارو برای درمان سرطان

موارد مصرف قرص و کپسول لینپارزا و فواید این دارو برای درمان سرطان

۳ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض قرص سیمواستاتین

موارد مصرف و عوارض قرص سیمواستاتین

۴ ماه پیش
موارد مصرف،عوارض و فواید داروی وراپاميل VERAPAMILE

موارد مصرف،عوارض و فواید داروی وراپاميل VERAPAMILE

۴ ماه پیش
موارد مصرف و فواید دارویی کپسول کلپرمین (Colpermin)

موارد مصرف و فواید دارویی کپسول کلپرمین (Colpermin)

۴ ماه پیش
موارد مصرف و فواید دارویی ترفنادین Terfenadine

موارد مصرف و فواید دارویی ترفنادین Terfenadine

۴ ماه پیش
موارد مصرف و فواید قطره گیاهی سنکل

موارد مصرف و فواید قطره گیاهی سنکل

۴ ماه پیش
فواید و موارد مصرف داروی برم هگزین

فواید و موارد مصرف داروی برم هگزین

۴ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی قرص تئوفيلين-Theophylline

موارد مصرف و عوارض جانبی قرص تئوفيلين-Theophylline

۴ ماه پیش
موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا ،عوارض و تداخل دارویی

موارد مصرف کپسول دولوکستین Duloxetine یا سیمبالتا ،عوارض و تداخل دارویی

۴ ماه پیش
Scroll to Top