تعبیر و تفسیر خواب دستبند طلا و نقره چیست ؟

۲,۰۳۹
۰
۰
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۵

دیدن خواب دستبند و یا النگو نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: خواب دستبند یا النگو ( خواب دستبند طلا ، خواب دستبند نقره ، گم کردن دستبند و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

خواب دستبند و یا النگو

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب دستبند برای زن نشانه شوهر و برای مردان نشانه غم و اندوه و تنگدستی است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن دستبند در بر دوازده وجه است .

 • برادر
 • خواهر
 • شریک
 • دوست
 • رفیق وهمراه
 • فرزند
 • قوت و نیرومندی
 • توانائی
 • ولایت وحکومت
 • مال
 • محبت
 • پیشه و زراعت .

تعابیر دیگر : تعبیر خواب طلا
تعابیر دیگر : تعبیر خواب گوشواره

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند پادشاهی یک دستبند به او داد ،نشانه آنست که صاحب فرزند و یا برادری میشود و اگر این خواب را زنی ببیند ، نشانه آنست که شوهر میکند .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد .
 • اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند ، در آینده با زیانها و مشکلات فراوانی روبرو می شود .
 • اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید
 • اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

 • خواب دستبند به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است.نشانه ای است که شما نیاز دارید دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که یک مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید
 • دیدن یک دستبند شکسته در خواب، بیانگر این است که تمایل دارید راحتی و شادی خودتان را فدای دیگران کنید

خواب دستبند طلا

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب دستبند طلا در بر پنج وجه است .

 • ریاست
 • حکومت
 • مکر و حیله
 • غم و اندوه
 • فرزند یا برادر

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب دستبند طلا نشانه یک شادی بزرگ برای شماست .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر زنی در خواب ببیند دستبند طلا به دستش بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و شخصیت می یابد و سود عایدش می شود.

خواب دستبند نقره

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب دستبند نقره نشانه غم و اندوه اما به میزان کم است .

جابر مغربی گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند در هر دو دستش ، دستبند نقره داشت ، نشانه آنست که با زحمت زیاد مال به دست میاورد

مطالب مرتبط
تعبیر خواب طلا
تعبیر خواب گوشواره طلا و نقره

divider


تعبیر و تفسیر خواب دستبند طلا و نقره چیست ؟
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter