تعبیر خواب مرغ : ۲۱ نشانه دیدن مرغ در خواب

۱,۸۸۰
۰
۰
پنج شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۶

دیدن خواب مرغ چه تعبیری دارد و نشانه چیست

مجله دلگرم: خواب مرغ ( مرغ خانگی ، خوردن مرغ ، تخم گذاشتن مرغ و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

خواب مرغ

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
1- خواب مرغ نشانه غیبت و بلا است.
2- دیدن مرغ در خواب یک نماد مادرانه دارد.
3- دیدن مرغ در خواب، ممکن است نمادی از بزدلی و عدم اراده باشد.

محمدبن سیرین گوید :
4- دیدن خواب مرغ ( بسته به اندازه آن )مرغ نشان دهنده همت بیننده خواب است
5- اگر کسی در خواب تعداد زیادی مرغ در جایی ببیند که سر و صدا میکنند نشانه آنست که مصیبتی در راه است
6- دیدن خواب خایه مرغ نشانه فرزند است

ابراهیم کرمانی گوید :
7- خواب مرغ تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.
8- اگر در خواب بیند مرغ با او سخن میگوید ،نشانه آنست که کارش میگیرد
9- اگر در خواب ببیند مرغ به او حمله کرد و گوشت او را کند نشانه آنست که او مالی را به زور از کسی میگیرد

جابرمغربی گوید :
10- دیدن خواب مرغ نیکوست اما خروس درخواب بهتر از مرغ است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
11- خواب مرغ (هر نوع از مرغ ) نیکوست

آنلی بیتون می‌گوید :
12- دیدن مرغ در خواب ، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند .
13- دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است.

خواب مرغ خانگی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از:
14- زنی زیبا
15- کنیزک ( خدمتکار خانه )

محمدبن سیرین گوید :
16- تعبیر مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌

خواب تخم گذاشتن مرغ خانگی

ابراهیم کرمانی گوید :
17- اگر خواب ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، نشانه آنست که از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
18- اگر خواب ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، نشانگر آنست که از کنیزکی صاحب فرزندی خواهی شد.

خواب خوردن مرغ ( خوردن گوشت مرغ )

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
19- خوردن مرغ ( جوجه کباب ) در خواب بیانگر ترس است. بویژه اگر شما جوجه سرخ شده می خورید، به یک جنبه ی ناسالم اشاره دارد که شما نیاز دارید از زندگی تان دورش بیندازید.
20- اگر شما مرغ خام می خورید، بیانگر این است که حس می کنید در مورد یک موقعیت، آماده نیستید. مشکلاتی برای رسیدن به اهدافتان دارید

ابراهیم کرمانی گوید :
21- خواب خوردن مرغ نشانه آنست که از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

divider


تعبیر خواب مرغ : ۲۱ نشانه دیدن مرغ در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter