تعبیر خواب گوشواره : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن گوشواره در خواب

۱,۹۷۶
۰
۰
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷

تعبیر خواب گوشواره چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب گوشواره ( گوشواره طلا ، گوشواره مروارید ، گوشواره بدل ، گوشواره شکسته و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

خواب گوشواره

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خواب گوشواره ، چهار نشانه دارد
1- فزونی جمال ( زیباتر شدن )
2- آموختن علم .
3- جاه و بزرگی .
4- غم و اندوه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
5- دیدن خواب گوشواره ( اگر بیننده خواب مرد باشد )، نشانه فرزند است
6- اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت .
7- اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش می کنند .
8- اگر مردی خواب ببیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طلاق می دهد .
9- اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشانه بی آبرویی است ،

محمد ابن سیرین میگوید :
10- اگر در خواب ببینی در هر دو گوش خودت گوشواره داری، نشانه آنست که مردم باعث زینت و زیبایی تو می‌شوند.
11- اگر در خواب ببینی در هر دو گوش خودت گوشوار مروارید داری، نشانه آنست که علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .

آنلی بیتون می‌گوید :
12- دیدن گوشواره در خواب ، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
13- خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری گوشواره می اندازید بیانگر این است که نیاز دارید با دقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد گوش کنید یا توجه کنید.
14- خواب گوشواره مروارید نشان دهنده یک نصیحت است که باید به آن توجه کنید
15- خواب گوشواره مروارید نشان دهنده خاطره کسی در زندگی تان است که گوشواره مروارید می انداخته است
16- تعبیر خواب خریدن گوشواره بیانگر این است که تمایل به قبول کردن و محبت کردن دارید
17- خواب گم شدن گوشواره بیانگر گمراه شدن است


خواب گوشواره طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
18- اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود .
19- خواب گوشواره طلا نشان دهنده فرزند دختر است .

ابراهیم کرمانی گوید :
20- اگر مردی در خواب ببیند که همسرش دو حلقه در گوش دارد که یکی از جنس طلا و دیگری از نقره می‌باشد، تعبیرش این است که زن را طلاق می‌دهد

خواب گوشواره شکسته

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
21- دیدن گوشواره شکسته در خواب بیانگر کسی است که کسی در مورد شما صحبت می کند

آنلی بیتون می‌گوید :
22- دیدن گوشواره شکسته در خواب ، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست .

مطالب بیشتر :
تعبیر خواب طلا
تعبیر خواب دستبند طلا و نقره

divider


تعبیر خواب گوشواره : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن گوشواره در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter