تعبیر خواب دندانپزشکی : دیدن خواب دندانپزشکی چه معنایی دارد ؟

۱,۸۲۲
۰
۰
دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۹

دیدن دندانپزشکی در خواب چه نشانه و تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب دندانپزشکی و مسواک زدن نشانه های متفاوتی دارد. ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف آنها می پردازیم

divider

تعبیر دیدن دندانپزشکی در خواب

آنلی بیتون می‌گوید :

  • اگر خواب ببینید در دندانپزشکی ، دکتر دندان شما را می کشد ، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .
  • اگر خواب ببینید در دندانپزشکی ، دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار ، اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .
  • اگر خواب ببینید به دندانپزشکی رفته اید و تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانه آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .
  • اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .
  • اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانه آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

تعبیر دیدن مسواک زدن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید :

  • مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

divider


تعبیر خواب دندانپزشکی : دیدن خواب دندانپزشکی چه معنایی دارد ؟
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم